Integritetspolicy Grow Hotel

Policyn omfattar alla behandlingar, såväl strukturerad som ostrukturerad data, lokalt hos Best Western Plus Grow Hotel där
personuppgifter hanteras.

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy, att den implementeras och efterlevs av verksamheten.

Policyn är förankrad hos alla våra medarbetare som i sin tur ansvarar för att de agerar i enlighet med denna.
Vi behandlar personuppgifter enligt följande principer: 

  • Laglighet      
  • Ändamålsbegränsning·  
  • Minimering av uppgifter
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

Vi samlar endast in de personuppgifter som vi behöver för att kunna tillhandahålla våra produkter
och tjänster samt för att bedriva vår verksamhet. 
Vi använder inte personuppgifterna för annat än det syfte de samlats in för.                                                                                        

Vi lagrar personuppgifterna så lång tid som det krävs för att uppfylla ändamålet.

De personuppgiftsbehandlingar som vår verksamhet innefattar finns dokumenterade i ett behandlingsregister som
vi uppdaterar löpande och vid behov.

Vi lever upp till kraven på laglig grund i vår behandling av personuppgifter. 

Vi rapporterar eventuella incidenter som rör personuppgifter som vi behandlar, till utpekade myndigheter samt vidtar vi
nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Vi följer upp och utvärderar vår hantering av personuppgifter årligen.Stockholm i november 2018

BWH(SM) hotels are independently owned and operated. ©2024 Best Western International, Inc.
Integritets- och cookiepolicy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik.